آخرین تغییرات چک و بانک

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.55 (تاريخ ارائه 1400/07/13)

- اضافه شدن کدملی به بخش چاپ چک

- حل چند مورد جزئي در عملکرد برنامه

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.54 (تاريخ ارائه 1396/08/21)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- اضافه شدن چند فيلد جديد به اطلاعات اشخاص

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.53 (تاريخ ارائه 1396/06/04)

- اعمال تنظيمات جديد به منظور مطابقت بيشتر با فرمت هاي جديد بانک ها (تعيين فاصله بين ارقام و ...)

- خروجي چاپي از، چاپ چک دسته اي

- حل چند مورد جزئي در عملکرد برنامه

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.52 (تاريخ ارائه 1396/04/17)

- حل چند مورد جزئي در عملکرد برنامه

-اضافه شدن اطلاعات تکمیلی به بخش اطلاعات شرکت

-امکان چاپ مانده حساب قبلی مشتری در فاکتور فروش

- امکان حذف مرتب سازی جداول و جستجو پیشرفته

- عدم نیاز به اجرا در حالت administrator

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.51 (تاريخ ارائه 1395/10/09)

- امکان همگام سازی اطلاعات دفترچه تلفن و اشخاص

- امکان چاپ رسید گروهی برای چک های دریافتی و پرداختی

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.50 (تاريخ ارائه 1395/07/02)

- سازگاري کاملا با ويندوز 10

- امکان مشاهده تصوير چک در ليست مديريت قالب هاي چک

- امکان مشاهده تصوير چک در پيش نمايش چک

- امکان ابطال مستقيم چک از ليست برگه هاي چک

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.49 (تاریخ ارائه 1395/03/11)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

- بهبود عملکرد ويرايش قالب هاي چک

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.48 (تاريخ ارائه 1394/12/16)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- چاپ چک به زبان هاي عربي و انگليسي

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.47 (تاریخ ارائه 1394/11/12)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.56 (تاریخ ارائه 1394/11/03)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

- اضافه شدن امکان حواله حساب جهت حواله انتقالي بين حساب هاي مختلف

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.45 (تاريخ ارائه 1394/10/22)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- اضافه شدن ميزکار به صفحه اصلي برنامه با امکان تعيين کليد ميانبر و تعيين اولويت نمايش

- اضافه شدن بخش تقويم سررسيدها در منوي عمليات

- اضافه شدن برخي از موارد کوچک به برنامه جهت تجربه کاري بهتر

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.42 (تاريخ ارائه 1394/10/13)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- اضافه شدن فکس و کد ثبت در اطلاعات اشخاص

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.41 (تاريخ ارائه 1394/09/23)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان چاپ / عدم چاپ آيتم مختلف روي چک

- اضافه شدن برخي از موارد کوچک به برنامه جهت تجربه کاري بهتر

 

مکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.40 (تاريخ ارائه 1394/04/23)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

-امکان ارسال اطلاعات چک ها دريافتي و پرداختي براي نسخه موبايل نرم افزار

- تغييرات در بخش اطلاعات اشخاص

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.35 (تاريخ ارائه 1393/08/14)

- اضافه شدن گزارش نموداری به بخش های مختلف برنامه

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.32 (تاريخ ارائه 1393/08/10)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان تعریف اطلاعات تکمیلی برای حساب بانکی

- امکان تعریف حساب پشتیبان

- نمایش وضعیت بانک ها

- ثبت برچسب برای عملیات بانک و صندوق و گزارش گیری بر اساس برچسب

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.30 (تاريخ ارائه 1393/07/23)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان تعيين زمان عمليات براي ارسال پيامک هاي زمان دار

- امکان چاپ چک دسته اي

- امکان ثبت سري و سريال چک در زمان ثبت چک هاي دريافتي و پرداختي

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.26 (تاريخ ارائه 1393/05/02)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- تغيير اطلاعات تماس جديد مربوط به شرکت

- امکان چاپ راس گيري

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 5.25 (تاريخ ارائه 1393/04/04)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان ارسال پيامک هاي زمان دار (ارسال پیامک در آینده حتی در صورت خاموش بودن سیستم شما)

- مشاهده ليست پيامک هاي زمان دار

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.21 (تاریخ ارائه 1393/02/02)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

- تغییر ثبت بدهکار / بستانکار در صورت حساب بانک

- اضافه شدن شماره اقتصادي و کد پستي به اطلاعات اشخاص

- اضافه شدن شماره اقتصادي و کد پستي به اطلاعات شرکت

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.20.4 (تاریخ ارائه 1393/01/15)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.20 (تاریخ ارائه 1392/12/24)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

- اضافه شدن صندوق و گردش آن به سيستم

- امکان نمايش ليست فايل هاي پشتيبان

- امکان ثبت موجودي اول دوره براي صندوق و بانک

- امکان ثبت مانده اول دوره براي اشخاص

- بهبود سرعت نمايش گزارشات

- ثبت سیستمی تنظیمات

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.15 (تاریخ ارائه 1392/12/07)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- سيستم يادآوري با امکان ارسال پيامک

- امکان ثبت حواله بین بانکی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.10 (تاریخ ارائه 1392/11/06)

- امکان تعریف الگوی پیامک سیستمی

- چاپ رسیدهای چک همراه با لوگو و اطلاعات شرکت

- ثبت شماره فیش در واریز و برداشت بانک ها

- چاپ لیست در حال نمایش یادآوری چک ها / وضعیت بانک و لیست چک های دریافتی و پرداختی

- امکان ارسال تمامی چاپ ها به صورت ایمیل

- نمایش / عدم نمایش چک های سررسید شده در لیست یادآوری

- اضافه شدن شماره موبایل مدیر داخلی جهت دریافت پیامک های یادآوری

- جدا شدن دروجه از بابت در فرم چاپ چک

- بروزرسانی اینترنتی برنامه

- ذخیره سازی آخرین وضعیت مرتب سازی جداول

- نمایش مانده در گردش اشخاص

- استعلام وضعیت پیامک های ارسالی

- امکان چاپ رسید پرداخت نقدی

- امکان ثبت حواله بانکی پرداختی

و ...

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.00.5 (تاریخ ارائه 1392/09/26)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 5.00 (تاریخ ارائه 1392/09/24)

- امکان ارسال و دريافت پيامک از طريق خطوط پيامکي 3000 , 5000 , 021 (به منظور خرید خطوط پیامکی اینجا کلیک کنید)

- امکان تعريف الگوهاي آماده جهت ارسال پيامک

- امکان ارسال پيامک يادآوري چک هاي دريافتي به پرداخت کننده چک

-  امکان ارسال پيامک يادآوري چک هاي پرداختي به مدير عامل و يا مدير مالي

- امکان ارسال پيامک يادآوري مانده حساب اشخاص

- تغييرات در بخش دفترچه تلفن به منظور تسهيل در انتخاب و مديريت مخاطبين

- اضافه شدن گروه به بخش شرح هاي آماده

- اضافه شدن تقويم به تمامي کنترل هاي نمايش تاريخ

- اضافه شدن جستجو به بخش نصب کننده قالب اينترنتي

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.90.4 (تاریخ ارائه 1392/08/28)

- حل مشکل چند انتخابی در لیست چک های دریافتی

- حل مشکل نصب کننده قالب اینترنتی

- حل مشکل پرداخت / دریافت چک به چند شخص

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.90.3 (تاریخ ارائه 1392/08/27)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

- نمایش تعداد چک های خارج شده، پاس شده، برگشت شده و ابطال شده از هر دسته چک

- امکان ثبت توضیحات در فرم چاپ چک

- تعیین نوع ثبت چک پرداختی در زمان چاپ چک

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.90.2 (تاریخ ارائه 1392/08/25)

- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.90.1 (تاریخ ارائه 1392/08/22)

- حل مشکل چاپ صورت حساب اشخاص

- امکان ثبت اعشار در درصد سود در قسمت راس گیری

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.90 (تاریخ ارائه 1392/08/19)

- تغییرات مربوط به نشان جدید تجاری

- افزایش سرعت اجرا برنامه و سازگاری بیشتر با سیستم های مختلف

- تغییرات در ظاهر برنامه

- فعال شدن مجدد Auto Completion

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.88.5 (تاریخ ارائه 1392/06/02)

- حل برخی از مشکلات اعلام شده از سوی کاربران

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.88.1 (تاریخ ارائه 1392/05/25)

- حل برخی از مشکلات اعلام شده از سوی کاربران

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.88 (تاریخ ارائه 1392/05/21)

- امکان ثبت چک پرداختی . دریافتی به چند شخص و گزارشات مربوطه

- نمایش گزارش از وضعیت موجودی همه یانک ها

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.85.2 (تاریخ ارائه 1392/05/05)

- حل مشکل جستجو در صورت حساب بانک ها بر اساس تاریخ

- حل مشکل نمایش گردش چک های تضمینی دریافتی در زمان نمایش

- امکان برگشت از مشتری چک های تضمینی دریافتی و پرداختی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.85 (تاریخ ارائه 1392/04/20)

- اضافه شدن رنگ سفید به صفحه اصلی برنامه

- بهینه شدن حرکت بین اسلایدهای صفحه اصلی

- امکان دریافت قالب های مختلف (چک ، واریز نقدی و واگذاری چک) و نصب آن از داخل برنامه

- امکان نمایش چک های تضمینی در سربرگ چک های تضمینی بعد از در جریان شدن

- امکان ارائه گزارش بر اساس برچسب تعیین شده در چک های دریافتی و پرداختی و صورت حساب اشخاص و بانک

- پشت نویسی چک برای اشخاص حقوقی

- حل مشکل نمایش موجودی در لحظه بانک

- امکان انتخاب چند چک و ثبت عملیات به صورت گروهی برای آن ها

- امکان تعریف پیشوند برای اشخاص

 - اضافه شده چک های نزد ما در لیست چک های دریافتی (نمایش چک های اول دوره + چک های موجود + چک های برگشت از مشتری)

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.79.2 (تاریخ ارائه 1392/01/25)

- حل مشکل پیشنهاد سریال چک پرداختی از دسته چک و اعتبارسنجی آن

- حل مشکل ثبت چکهایی پرداختی که از سال مالی قبل منتقل شده اند.

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.79 (تاریخ ارائه 1392/01/18)

- دریافت اطلاعات شرکت بر اساس تنظیمات فایل پشتیبان

- حل مشکل دریافت اطلاعات دوره های مالی بر اساس دوره های مالی تعریف شده

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.78 (تاریخ ارائه 1392/01/10)

- اغاز کار نرم افزار با سال مالی 1392

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.77 (تاریخ ارائه 1391/12/18)

- حل مشکل انتقال اطلاعات دسته چک و چک های پرداختی در بستن سال مالی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.76 (تاریخ ارائه 1391/12/17)

- حل مشکل انتخاب گروهی جک های دریافتی در فیش خواباندن به حساب

- اضافه شدن دکمه خرج چک دریافتی به لیست چک های دریافتی جهت سهولت بیشتر

- اضافه شدن جستجوی بازه ای شماره چک در لیست چک های دریافتی و پرداختی

- ذخیره وضعیت نمایش روز هفته در چاپ چک

- حل مشکل چاپ رسید پرداخت نقدی بعد از ویرایش اطلاعات

- تغییر کاربری دکمه جدید در لیست چک های دریافتی و پرداختی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.75.3 (تاریخ ارائه 1391/10/25)

- حل مشکل انتخاب چک از لیست دسته چک ها (در چک های پرداختی)

- حل مشکل جستجو اعداد

- حل مشکل باز شدن تنظیمات در نسخه 4.75.2

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.75 (تاریخ ارائه 1391/10/07)

- حل مشکل نمایش برنامه در TaskBar

- امکان حذف قالب های چاپ و تبدیل به حالت پیش فرض

- ذخیره سازی تنظیمات جستجو در هر بخش

- دکمه + در کنار "طبق دستور" در دستور پرداخت

- امکان انتقال مبلغ حروفی به حافظه (Clipboard) با راست کلیک بر روی مبلغ حروفی در بخش چاپ چک

- بهبود سرعت در بخش دسته چک

 

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.72 (تاریخ ارائه 1391/10/01)

- ابزار گزارش ساز (ابزاری فوق العاده برای ایجاد گزارشات اختصاصی)

- امکان ثبت برچسب برای عملیات مالی چک و دریافت و پرداخت با امکان جستجو در گردش شخص

- امکان تعیین پیشوند برای اشخاص (آقا ، خانم ، شرکت و ...)

- امکان ثبت اطلاعات بانکی برای اشخاص (شماره حساب، نام بانک و ...)

- امکان پر کردن اطلاعات فیش واریز نقدی بر اساس اطلاعات تعریف شده در لیست اشخاص

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.71.3 (تاریخ ارائه 1391/09/12)

- حل مشکل نمایش حروفی مبالغ در ویندوز 8

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.71 (تاریخ ارائه 1391/09/05) 

- بهینه سازی فرم طراحی قالب چک (بخش Drag & Drop)

- حل مشکل خطای ابتدایی در اجرای برنامه (این خطا در برخی از سیستم ها گزارش شده بود)

- بهینه سازی و کاهش 7 مگابایتی حجم نهایی برنامه

- افزایش محسوس سرعت در بازشدن بخش های مختلف برنامه

-امکان نمایش مبلغ به تومان در فرم چاپ چک

- نمایش جمع بدهکار و بستانکار در گردش اشخاص و چاپ آن

- تغییرات در نصب کننده برنامه (Setup) و حذف مراحل اضافه باقابلیت تعیین مسیر نصب

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.70 (تاریخ ارائه 1391/07/27) 

- تغییر رنگ و ظاهر جدید صفحه ورود و منو اصلی برنامه

- امکان چاپ لیست هشدار چک های سررسید شده (با راست کلیک بر روی جدول)

- امکان چاپ روز هفته در تاریخ حروفی چک

- امکان چاپ بر اساس ستون های انتخابی در لیست چک های دریافتی و پرداحتی

- امکان چاپ فیش واریز نقدی

- بهینه سازی فرم طراحی قالب چک (بخش Drag & Drop)

- حل مشکل نمایش وضعیت بانک ها در بخش یادآوری ها

- امکان جستجو بر اساس تاریح عملیات در لیست چک های دریافتی و پرداحتی

- نمایش لوگو موسسه در صفحه اصلی

- حل مشکل نمایش و جستجو چک های دریافتی درجریان وصول و واریز به حساب ها 

 

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.65 (تاریخ ارائه 1391/06/03)

- امکان محاسبه راس چک ها (راس گیری)

-امکان چاپ فیش خواباندن چک به حساب با قابلیت دریافت اطلاعات از اکسل

- محاسبه تعداد روز مانده به سررسید چک در بخش های که تاریخ از کاربر دریافت می شود

- اعلام وضعیت جاری بانک هایی که چک پرداختی برای آن ثبت شده است. (نمایش وضعیت موجودی بانک قبل و بعد از وصول چک های دریافتی موعد سررسید و چک های پرداختی)

- امکان ثبت چک های امانی بدون تاریخ

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.61 (تاریخ ارائه 1391/05/15)

- حل مشکل دوره ی مالی (انتقال صحیح چک های ابطالی)

- افزایش محسوس سرعت در لیست چک های دریافتی و پرداختی (بویژه در حجم زیاد اطلاعات)

- نمایش صحیح چک های اول دوره ی دریافتی و پرداختی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.60 (تاریخ ارائه 1391/04/23)

- امکان چاپ لیست دفترچه تلفن

- نمایش پیغام در زمان ثبت نام شخصی که قبلا ثبت شده باشد

- نمایش هشدار در زمان ثبت چک برای مشتریانی که قبلا چک برگشتی داشته اند

- اضافه شدن خودکار شماره رسید در ثبت گروهی چک ها

- اضافه شدن سربرگ چکهای پاس نشده به لیست چکهای پرداختی به منظور نمایش همزمان چک های صادره و اول دوره

- امکان انتخاب گروهی چک ها در فرم خواباندن چک به حساب و تغییر وضعیت آن ها

- در زمان چاپ چک، سیستم (در صورت وجود) لیستی از چک هایی که در آن تاریخ ثبت شده باشد را نمایش می دهد

- انتقال Selector بعد از ثبت رکورد جدید به انتهای لیست 

- ایجاد فایل پشتیبان قبل از آغار عملیات بازیابی اطلاعات

- حل مشکل نمایش پیام ذخیره چک بعد از تغییر عبارت در فرم چاپ چک

- امکان ذخیره تیک چاپ به تومان در فرم چاپ رسید 

- حل مشکلات مربوط به دکمه چاپ چک در ثبت گروهی چک

- در لیست چک های دریافتی، ستون نام بانک عهده دار اضافه گردید تا اینکه امکان نمایش و جستجو این ایتم ها برای چک های درجریان وصول نیز فراهم گردد.

- اضافه شدن کاراکتر ستاره جلوی عباراتی که پرکردن آن ها اجباری است

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.55 (تاریخ ارائه 1391/03/13)

- حل مشکل ثبت تراکنش مالی حواله های بانکی در صورت حساب اشخاص

- نمایش موجود بانک در زمان ثبت چک های پرداختی

- امکان مدیریت برچسب و ثبت آن در زمان ثبت چک های دریافتی و پرداختی با قابلیت جستجو و ...

- امکان تعیین دروجه چک در زمان چاپ چک 

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.52 (تاریخ ارائه 1391/02/16)

- حل مشکل ثبت برگشتی چک های دریافتی

- حل مشکل تغییر تاریخ در ثبت گروهی چک های دریافتی / پرداختی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.51 (تاریخ ارائه 1391/02/15)

- حل مشکل چاپ رسید از درون فرم ثبت چک

- امکان افزایش شماره در چاپ رسید و دستور پرداخت چک و نقدی بعد از هر چاپ

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.50 (تاریخ ارائه 1391/02/10)

- امکان چاپ رسید دریافت چک

- حل مشکل شناسایی اشتباه برنامه بعنوان ویروس توسط آنتی ویروس های Kaspersky و F-Secure

- امکان ثبت و تعیین تاریخ انجام عملیات با قابلیت تعیین توضیحات مناسب مربوط به چک توسط کاربر 

- حل مشکل ثبت چک پرداختی برگشت به مشتری شده

- امکان ثبت حواله بانکی در صورت حساب اشخاص

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.42 (تاریخ ارائه 1391/01/15)

- حل مشکل مربوط به حذف قالب چاپ در فیش خواباندن چک به حساب

- حل مشکل ایجاد فایل در فیش خواباندن چک به حساب

- حل مشکل نمایش پیغام خطا « نام تکراری » در برخی از گزارشات برنامه

- اضافه شدن جمع مانده حساب در چاپ لیست بانک ها

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.40 (تاریخ ارائه 1391/01/14)

- امکان ثبت چک های تضمینی دریافتی و پرداختی

- امکان چاپ فیش خواباندن چک به حساب + با قابلیت اضافه کردن قالب 

- اضافه شدن ستون ردیف ترتیبی در لیست چک های دریافتی و پرداختی (با قابلیت تنظیم نمایش یا عدم نمایش)

- اضافه شدن لیست اشخاص به قسمت در وجه چاپ چک

- حل مشکل ثبت مجدد چک پرداختی برگشت از مشتری

- اضافه شدن چک تنظیم جدید به بخش چاپ چک

- امکان تعیین رنگ عبارات نگاتیو در چاپ چک

- چاپ شماره در رسید پرداخت ، دستور پرداخت چک و نقدی

- تعیین تعداد دفعات چاپ در رسید پرداخت ، دستور پرداخت چک و نقدی

- امکان غیر فعال کردن AutoCompletion

و ...

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.30 (تاریخ ارائه 1390/10/16)  - امکان تعریف دسته چک و مدیریت تک تک برگه های چک

- گزارش کامل دسته چک

- امکان تعیین شماره چک در زمان ثبت چک های پرداختی

- امکان تغییر مکان عبارات روی چک در تنظیمات تصویری قالب چک به کمک کلید های مکان نمای صفحه کلید

- امکان تغییر و تعیین قلم چک به شکل ملموس تر در قسمت تنظیمات تصویری قالب چک

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش  4.23 (تاریخ ارائه 1390/10/10)

- حل مشکل چاپ سفته بدون تاریخ

- امکان چاپ دستور و رسید پرداخت نقدی

- حل مشکل ایجاد پشتیبان خودکار در زمان خروج از برنامه

 - حل مشکل پیام خطا بعد از ذخیره اطلاعات چک پرداختی

- افزودن ایتم "اتوماتیک - Auto Sence"  به تنظیمات موقعیت چاپ جهت سازگاری کامل با چاپگر Olivetti و ...

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.22 (تاریخ ارائه 1390/09/26)

- اصلاح نمایش هشدار چک های سررسید شده در ابتدای برنامه

- نمایش پبام ذخیره اطلاعات چک در قسمت چاپ چک قبل از عملیات چاپ

- نمایش هشدار مسیر پیش فرض فایل پشتیبان خودکار، زمانی که مسیر در درایوی که سیستم عامل نصب شده باشد. به منظور امنیت بیشتر اطلاعات

- تهیه فایل پشتیبان، از اطلاعات فعلی قبل از شروع عملیات بروزرسانی

- امکان چاپ سفته های جدید (در سفته های جدید ایتم کدملی متعهد اضافه شده است)

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.20 (تاریخ ارائه 1390/09/14)

- اعمال مرتب سازی جداول به چاپ گزارشات

- حل مشکل خرج چک های دریافتی و اصلاحیه آن

- حل مشکل برگشت از مشتری چک های دریافتی خرج شده و اصلاحیه آن

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.15 (تاریخ ارائه 1390/09/09)

- حل مشکل نصب قالب چک در برخی از سیستم

- امکان چاپ سفته

-تبدیل عبارت صد به یکصد در تیدیل اعداد به حروف

- نمایش تاییدیه تاریخ قبل از چاپ چک و تنظیمات آن در بخش تنظیمات

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.10 (تاریخ ارائه 1390/09/02)

- امکان تغییر مقادیر ستون ردیف دفتری در لیست چک های دریافتی و پرداختی

- اضافه شدن تاریخ چک، به ثبت شرح چک های پرداختی در صورت حساب اشخاص

- ذخیره شماره آخرین شماره رسید در ثبت چک های گروهی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.09 (تاریخ ارائه 1390/08/28)

- تغییر خودکار سریال و ردیف دفتری در ثبت چک های گروهی

- امکان ثبت اعداد بین 0 تا 50 برای حاشیه در تنظیمات چاپ چک

- اصلاح سامانه اطلاع رسانی

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 4.08 (تاریخ ارائه 1390/08/22)

- تغييراتي بنيادي در ظاهر با امکان تغيير پوسته

- امکان ابطال چک هاي پرداختي

- عدم ثبت چک هاي دريافتي و پرداختي با شماره سريال تکراري

- نمايش گردش و اتفاقاتي که براي چک در سيستم رخ داده است.

- جستجو بر اساس توضيحات در صورت حساب بانک و اشخاص

- امکان استفاده از توضيحات در قسمت هاي مختلف

- ثبت چک هاي دريافتي و پرداختي به صورت گروهي و با امکان تعيين فاصله زماني براي چک هاي بعدي

- تغيير سطوح دسترسي، با امکان تعيين دسترسي براي تمامي بخش هاي نرم افزار

- امکان چاپ لوگو و نام شرکت در تمامي گزارشات

- تغيير تمام گزارشات با ظاهر جديد

- تغيير بخش تنظيمات، و اضافه شدن چند تنظيم جديد

- ذخيره شدن آخرين تغييرات و تغييرات فرم هاي برنامه

- اضافه شدن چند تنظيم جديد به بخش تنظيمات

- Auto Completion در تايپ عبارات در قسمت شرح ها و توضيحات (با تایپ چند حرف برنامه عبارات مرتبط را لیست می کند)

- دفترچه تلفن

- پشتيباني از فرمت Zip در پشتيبان گيري اطلاعات

- سامانه اطلاع رساني اوراش

تغييـــــرات بخش چاپ چک

- چاپ چک جديد

- نصب قالب از درون نرم افزار

- چاپ دستور پرداخت

- چاپ پشت نويسي

- حل مشکل چند خطي شدن عبارات مبلغ حروفي و در وجه و نمايش صحيح کاراکتر پرکننده سطر

- حل مشکلات ارتفاع عبارات در چاپ چک

- ذخيره شدن آخرين اطلاعات در قسمت چاپ چک

- اضافه شدن تنظيمات جديد در قسمت چاپ چک

- پشتيباني از فرمت Zip در نصب قالب

- امکان تعیین تعداد کاراکترهای پرکننده خط توسط کاربر

 

کاربران نگارش های قبلی می توانند به صورت رایگان برنامه خود را به این نگارش بروز کنند.

به منظور دانلود این نگارش به مرکز دانلود مراجعه نمایید.

 

telephone

(051) 361 05

مشهد ، چهار راه فرامرز عباسی، مجتمع یاس، واحد 301 و 302

پست الکترونیک : info [@] Orash.ir

عضویت در خبرنامه

بالا