آخرین تغییرات حسابیار

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.90 (تاريخ ارائه 1400/07/13)

- اضافه شدن کدملی به بخش چاپ چک

- حل چند مورد جزئي در عملکرد برنامه


امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.88 (تاريخ ارائه 1397/04/06)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.87 (تاريخ ارائه 1396/08/10)

- اضافه شدن امکان اتصال به کارت خوان هاي اسان پرداخت، داده ورزي سداد، مبنا کارت آريا

- امکان ابطال فاکتور فروش

- تغييرات اوليه خروجي گزارش فصلي 96 

- اصلاحات گزارشات فصلي 95 و قبل تر

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.86 (تاريخ ارائه 1396/04/03)

- اضافه شدن یک سطح گروه بندی جدید به کالا (اصلی - فرعی)

- امکان ثبت خودکار بارکد برای کالا

- گزارش سود کالا و شخص

- اضافه شدن اطلاعات تکمیلی به بخش اطلاعات شرکت

- امکان چاپ مانده حساب قبلی مشتری در فاکتور فروش

- امکان حذف مرتب سازی جداول و جستجو پیشرفته

- عدم نیاز به اجرا در حالت administrator

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.85 (تاريخ ارائه 1396/02/10)

- امکان تسويه سريع فاکتور فروش

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.84 (تاريخ ارائه 1395/10/09)

- امکان همگام سازی اطلاعات دفترچه تلفن و اشخاص

- امکان نمایش بسته بندی در فاکتور خرید، فروش و پیش فاکتور

- امکان نمایش درصد تخفیف در فاکتور خرید، فروش و پیش فاکتور

- امکان ارسال پیامک بعد از ثبت عملیات فاکتور خرید، فروش، پیش فاکتور، دریافت و پرداخت

- امکان ثبت اعشار در مقدار جزء (جهت کاشی، آهن و ....)

- امکان چاپ رسید گروهی برای چک های دریافتی و پرداختی

- امکان چاپ لیست درآمد و هزینه

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.83 (تاريخ ارائه 1395/05/19)

- تنظيمات جديد و امضاء ديجيتال در بخش چاپ فاکتور

- امکان ارتباط با دستگاه های کارت خوان (به پرداخت ملت)

- چاپ و انتخاب سريع قالب هاي چاپي مختلف

- امکان ثبت وقايع مربوط به بخش هاي فاکتور، دريافت و پرداخت

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.82 (تاريخ ارائه 1395/05/02)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- اضافه شدن بارکد فرمول دار

امکان ارتباط با دستگاه هاي کارت خوان (سامان کیش و پرداخت الکترونیک پاسارگاد)

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.81 (تاريخ ارائه 1395/04/08)

- منو فروش با قابليت دسته بندي در فاکتور فروش

- امکان ارتباط با دستگاه هاي کارت خوان (ايران کيش)

- بهبود رابط کاربري بخش ويرايش قالب هاي چک

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.80 (تاريخ ارائه 1395/01/19)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- رفع مشکل نمایش گزارش روزانه

3- اعمال اخرین تغییرات TTMS مطابق با نسخه 4.0.1.3

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.79 (تاريخ ارائه 1394/12/16)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- چاپ چک به زبان هاي عربي و انگليسي

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.78 (تاریخ ارائه 1394/11/06)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم  

2- اصلاح سيستم محاسبه قيمت ميانگين جهت محاسبه صحيح سود/زيان 

3-  اضافه شدن بخش تقويم سررسيدها در منوي گزارشات

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.77 (تاریخ ارائه 1394/11/03)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم  

2- اضافه شدن بخش گزارش روزانه جهت مشاهده عملیات مختلف در بازه زمانی مشخص

3- اضافه شدن امکان حواله حساب جهت حواله انتقالي بين حساب هاي مختلف

4- اصلاح سيستم محاسبه قيمت ميانگين جهت محاسبه صحيح سود/زيان 

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.75 (تاريخ ارائه 1394/10/22)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- اضافه شدن ميزکار به صفحه اصلي برنامه با امکان تعيين کليد ميانبر و تعيين اولويت نمايش

3- اضافه شدن برخي از موارد کوچک به برنامه جهت تجربه کاري بهتر

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.74 (تاريخ ارائه 1394/10/13)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- اضافه شدن فکس و کد ثبت در اطلاعات اشخاص

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.73 (تاريخ ارائه 1394/10/06)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- اضافه شدن برخي از موارد کوچک به برنامه جهت تجربه کاري بهتر

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.72 (تاريخ ارائه 1394/09/16)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- امکان چاپ / عدم چاپ آيتم مختلف روي چک

3- اضافه شدن برخي از موارد کوچک به برنامه جهت تجربه کاري بهتر

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.71 (تاريخ ارائه 1394/07/01)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- اصلاح گزارشات خرید و فروش 

3- حل مشکل ثبت چک های اول دوره

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.70 (تاريخ ارائه 1394/04/22)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- نمايش هزينه ها در سود و زيان

3-امکان ارسال اطلاعات چک ها دريافتي و پرداختي براي نسخه موبايل نرم افزار

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.66 (تاريخ ارائه 1394/03/27)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- امکان کپی پیش فاکتور

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.65 (تاريخ ارائه 1394/03/24)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- امکان ثبت پیش فاکتور و مشاهده لیست پیش فاکتورها

3- امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

4- امکان کپی فاکتور

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.61 (تاريخ ارائه 1394/03/17)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- امکان ثبت چک در عملیات پرداخت به هزینه

3- نمایش کد کالا در گزارشات خرید و فروش

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.60 (تاريخ ارائه 1394/03/04)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- اضافه شدن گزارشات فروش

3- گروه بندی تنظیمات چاپ فاکتور در بخش تنظیمات چاپ فاکتور

4- امکان ایجاد فایل گزارشات خرید و فروش فصلی دارایی (TTMS)

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.50 (تاريخ ارائه 1393/11/16)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.49 (تاريخ ارائه 1393/08/25)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.48 (تاريخ ارائه 1393/08/14)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- اضافه شدن گزارش نموداری به بخش های مختلف برنامه

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.46 (تاريخ ارائه 1393/08/08)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- امکان تعيين زمان عمليات براي ارسال پيامک هاي زمان دار

3- امکان ثبت سري و سريال چک در زمان ثبت چک هاي دريافتي و پرداختي

4- امکان تعریف اطلاعات تکمیلی برای حساب بانکی

5- نمایش وضعیت بانک ها

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.40 (تاريخ ارائه 1393/06/19)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- امکان نمایش سود و زیان در بازه ی زمانی مشخص و حل مشکل محاسبه سود

3- امکان چاپ گزارشات فروش

4- امکان چاپ چک دسته ای

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.35 (تاريخ ارائه 1393/05/23)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- امکان پرداخت هزینه از حساب بانک / صندوق توسط حواله در عملیات پرداخت

3- امکان پرداخت به صندوق از بانک توسط حوالهدر عملیات پرداخت

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.30 (تاريخ ارائه 1393/05/12)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- تغيير اطلاعات تماس جديد مربوط به شرکت

3- امکان چاپ راس گيري

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.26 (تاريخ ارائه 1393/04/14)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- اضافه شدن گزارشات فروش به منوی گزارشات

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 2.25 (تاريخ ارائه 1393/04/04)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

2- امکان ارسال پيامک هاي زمان دار (ارسال پیامک در آینده حتی در صورت خاموش بودن سیستم شما)

3- مشاهده ليست پيامک هاي زمان دار

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.20 (تاریخ ارائه 1393/03/31)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- محاسبه سود در فاکتور فروش

3- امکان تعريف درامد و هزينه و ثبت در فاکتور خريد و فروش

4- امکان ثبت پرداخت به هزينه در عمليات پرداخت

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.18 (تاریخ ارائه 1393/03/20)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- تخفیفات درصدی در فاکتور خرید و فروش

3- افزایش سرعت برنامه در لیست فاکتورهای خرید و فروش

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.17 (تاریخ ارائه 1393/03/01)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- نمایش مبلغ دریافتی و پرداختی در لیست فاکتورهای خرید و فروش

3- چاپ مستقیم فاکتور فروش

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.16 (تاریخ ارائه 1393/02/17)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- امکان چاپ در فاکتورهای برگشت از خرید و فروش

3- امکان تسویه / عدم تسویه در لیست فاکتورهای خرید و فروش

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.15 (تاریخ ارائه 1393/02/13)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- اضافه شدن تنظیمات چاپ برای چاپ فاکتور فروش (امکان چاپ A4,A5 و فیش پرینت حرارتی اضافه شد)

3- اضافه شدن توضیحات به قسمت ثبت کالا ها در فاکتور خرید و فروش

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.12 (تاریخ ارائه 1393/02/04)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- امکان برگشت از خريد و فروش از موجودي اول دوره

3- اضافه شدن قابلیت جستجو به گروه اشخاص و کالا ها

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.11 (تاریخ ارائه 1393/01/31)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- امکان ثبت مقادير اعشار براي کالاهاي تک واحدي

3- اضافه شدن شماره اقتصادي و کد پستي به اطلاعات اشخاص

4- اضافه شدن شماره اقتصادي و کد پستي به اطلاعات شرکت

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 2.10 (تاریخ ارائه 1393/01/27)

1- رفع خطاهای گزارش شده کاربران جهت پایداری هر چه بیشتر سیستم

2- تغییر نرخ عوارض و مالیات پیش فرض مطابق با سال 1393

3- امکان نمایش تفضیلی عملیات ثبت شده دریافت و پرداخت در صورت حساب اشخاص، بانک و صندوق

 

ارائه نگارش 2.00 (تاریخ ارائه 1393/01/24)

این نسخه در حقیقت نسخه جدید و تکمیل شده ی نرم افزار خرید و فروش مبتنی بر بارکد اوراش می باشد، که از این پس با نام حساب یار عرضه خواهد شد.

 

telephone

(051) 361 05

مشهد ، چهار راه فرامرز عباسی، مجتمع یاس، واحد 301 و 302

پست الکترونیک : info [@] Orash.ir

عضویت در خبرنامه

بالا