آخرین تغییرات چاپ فاکتور اوراش

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.46 (تاریخ ارائه 1398/07/05)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان ثبت و تغيير مبلغ عوارض و ماليات

- اضافه شدن 5 مشخصه براي کالا با قابليت تعيين عنوان براي آن

- امکان ثبت تسويه براي فاکتورهاي فروش

- امکان اتصال به دستگاه هاي کارتخوان

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 1.44 (تاريخ ارائه 1397/06/17)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان ثبت برگشت از فروش 

- امکان دريافت اطلاعات از اکسل در بخش فاکتور فروش

- امکان حذف و چاپ گروهي فاکتورهاي فروش

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 1.43 (تاريخ ارائه 1397/02/02)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان تعریف و استفاده از بارکد فرمول دار (ترازوهایی که چاپ بارکد انجام می دهند)

- اضافه شدن توضیحات به اطلاعات کالا

- امکان کپي تنظيمات چاپ فاکتور و پيش فاکتور

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 1.42.5 (تاريخ ارائه 1396/10/12)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان ورود اطلاعات از اکسل در لیست کالاها و اشخاص

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 1.42 (تاريخ ارائه 1396/08/17)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان ثبت فاکتورهاي ابطالي

- اضافه شدن چند فيلد جديد به اطلاعات اشخاص

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 1.41 (تاريخ ارائه 1396/04/11)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- منوي فروش سریع در فاکتور فروش با قابليت گروه بندي کالاها

- عدم نیاز به اجرا در حالت administrator

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.40 (تاریخ ارائه 1396/03/28)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- اضافه شدن یک سطح گروه بندی جدید به کالا (اصلی - فرعی)

- امکان ثبت خودکار بارکد برای کالا

- اضافه شدن اطلاعات تکمیلی به بخش اطلاعات شرکت

- امکان ورود مستقیم اطلاعات کالا در فاکتور حتی در صورت عدم تعریف اولیه

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.38.6 (تاریخ ارائه 1395/07/07)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان محدود کردن سطر هاي ثبت شده در فاکتور فروش

- امکان تعيين نحوه ي انتخاب خريدار در فاکتور فروش

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.38 (تاریخ ارائه 1395/05/15)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- تنظيمات جديد در بخش چاپ فاکتور و پيش فاکتور

- اضافه شدن امضاء ديجيتال زیر فاکتور 

- امکان چاپ و پیش نمایش سریع تر و راحت تر فاکتورها

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.37 (تاریخ ارائه 1394/11/13)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان ثبت يادآوري

- امکان ثبت توضيحات از پيش تعريف شده

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 1.36 (تاريخ ارائه 1394/10/14)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- اضافه شدن فکس و کد ثبت در اطلاعات اشخاص

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.35 (تاريخ ارائه 1394/03/27)

- امکان کپي پيش فاکتور

- گزارش فروش

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.31 (تاريخ ارائه 1394/03/24)

- امکان کپی فاکتور فروش

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.30 (تاريخ ارائه 1394/03/23)

- امکان ثبت و چاپ پیش فاکتور

- امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.20 (تاريخ ارائه 1394/03/04)

- امکان ثبت چند تنظيم در بخش تنظيمات چاپ فاکتور

- دريافت اطلاعات تکميلي در بخش اشخاص

 

تغییرات و امکانات نگارش 1.10 (تاریخ ارائه 1394/02/24)

- امکان ورود اطلاعات مستقیم درون جدول فاکتور و افزایش سرعت کار با سیستم

 

ارائه اولین نگارش 1.00 (تاریخ ارائه 1394/02/21)

- اولین نسخه از نرم افزار چاپ فاکتور اوراش ارائه گردید.

telephone

(051) 361 05

مشهد ، چهار راه فرامرز عباسی، مجتمع یاس، واحد 301 و 302

پست الکترونیک : info [@] Orash.ir

عضویت در خبرنامه

بالا